Aktywizacja osób młodych w powiecie krośnieńskim

Osoby z powiatu krośnieńskiego moga wziąść udział w kolejnym projekcie PUP. Jesteś młody, aktywny, szukasz zatrudnienia lub samozatrudnienia?

PUP KROSNO zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielone z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Bezrobotnym do 30 roku życia PUP oferuje w ramach projektu staże, bony na zasiedlenie lub środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 20 000 złotych. Okres realizacji projektu od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Szczegóły pod numerem 13 43 617 19 oraz na stronie PUP w Krośnie. 

 WARTO PRZECZYTAĆ:
Konstytucja Biznesu uchwalona - pakiet udogodnień
Półroczne zwolnienie z ZUS dla osób rozpoczynających własny biznes
Jak założyć stowarzyszenie - krok po kroku

 

 

Odsłony: 1312