Zdobądź nowe kwalifikacje, staż i stypendium stażowe

Tym razem bardzo ciekawy projekt dla osób w wieku od 16 do 29 r .ż. w ramach którego możecie m.in. podnieść swoje kwalifikacje.

Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się – zgodnych z ustalonymi standardami – których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną instytucję (np. UDT). W ramach projektu mozna więc zrobić m.in.: kwalifikacje na przewóz osób, kwalifikacje na przewóz rzeczy, ADR, HDS, żurawie, suwnice, wózki, zbiorniki ciśnieniowe itp. Do projektu zapraszamy osoby w wieku od 16 do 29 lat.

SZCZEGÓŁY w biurze projektu, tel: 667-885-557 lub na stronie TUTAJ

Uczestnikom projektu proponujemy wsparcie w postaci:

  • IPD – przeprowadzenie diagnozy przez psychologa oraz opracowanie/ aktualizacja IPD przez doradcę zawodowego dla 60 UP- identyfikacja potrzeb i wybór ścieżki pomocy/wsparcia w Projekcie, określenie ścieżki zawodowej i podnoszenie kompetencji, pomoc w wyborze zawodu i miejsca zatrudnienia,
  • grupowe poradnictwo zawodowe dla 50 UP, Coaching indywidualny dla 40 UP oraz pośrednictwo pracy dla 60 UP- nabycie umiejętności w poszukiwaniu pracy, pomoc z uzyskaniu przez UP zatrudnienia dopasowanego do posiadanych kwalifikacji i potrzeb, samodzielność na rynku pracy, umiejętność sporządzenia listu motywacyjnego oraz aktywne poszukiwanie pracy,
  • szkoleń zawodowych wraz z stypendium szkoleniowym (wg potrzeb rynku pracy i predyspozycji UP) dla 58 UP nabycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych (potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu/uprawnień wg. Wytycznych w zakresie realizacji…2014-2020) niezbędnych na rynku pracy,
  • staże wraz z stypendium szkoleniowym dla 50 UP- nabycie/uzupełnienie/realizacja doświadczenia zawodowe i zdobycia praktycznych umiejętności na rynku pracy.

W projekcie nie przewidziano zwrotów kosztów dojazdu na szkolenia i staże.

Odsłony: 578