Konstytucja Biznesu uchwalona - pakiet udogodnień

Sejm uchwalił Konstytucją Biznesu (Prawo Przedsiębiorców). Pod nazwą "Konstytucja Biznesu" kryje się pakiet kilku różnych ustaw, ale z punktu widzenia małych firm najważniejszą jest ustawa Prawo Przedsiębiorców.

Główną zasadą Konstytucji Biznesu jest zasada z ustawy Wilczka: „Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”.  Drugą fundamentalną zasadą jest domniemanie niewinności przedsiębiorstwa, teraz to urzędnik będzie musiał udowodnić winę lub łamanie przepisów. Przyjęte przez Sejm Prawo Przedsiębiorców wprowadza zupełnie nowe rozwiązania. Ponadto zostanie powołana Instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw będzie opiniować projekty prawne dla małych i średnich firm oraz interweniować w przypadku naruszania praw przedsiębiorców.

Do pakietu ustaw zaliczają się następujące projekty:

  1. Prawa przedsiębiorców,
  2. ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
  3. ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
  4. ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP,
  5. ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Moim zdaniem najważniejsze kwestie, które wprowadza „Konstytucja Biznesu” to m.in.:

  1. Ulga na start: każda osoba która zarejestruje firmę, będzie zwolniona ze składek ZUS oraz ze składki zdrowotnej przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności (piszę o tym TUTAJ),
  2. Działalność nierejestrowana: osoba, która osiągają miesięczne przychody niższe od 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 r. wynosi ono 2100 zł brutto), nie będą musiały w ogóle rejestrować działalności (pisze o tym TUTAJ),
  3. zniesienie obowiązku posługiwania się numerem REGON, w urzędach przedsiębiorcy mogą posługiwać się wyłącznie numerem NIP.

Waszym zdaniem wprowadzane zmiany wpłyną na przedsiębiorczość w Polsce? Czy ułatwia one prowadzenie własnej działalności?

Odsłony: 1898