Dotacje z PUP Krosno na założenie firmy - edycja 2020

Rusza kolejan edycja projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (VI)", który jest realizowany przez PUP z Krosna.

Wsparcie ma otrzymać 77 osób w następujących zadaniach:

  • środki na podjęcie działalności gospodarczej – 28 osób – wartość zadania 560 000 złotych,
  • doposażenia lub wyposażenie stanowiska pracy – 34 osoby – wartość zadania 680 000 złotych
  • staże – 15 osób. – wartość zadania 122 108,08 złotych.

Projekt jest skierowany do osób w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) należących do poniższych grup:

1. Osoby pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne zwłaszcza:
a) osoby w wieku 50 lat i więcej,
b) kobiety,
c) osoby długotrwale bezrobotne,
d) osoby z niepełnosprawnościami,
e) osoby o niskich kwalifikacjach.

2. Rolnicy i członkowie ich rodzin - osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.

Szczegóły PUP Krosno.

Odsłony: 579