Projekt „Mój szef – to ja” - założenie własnej działalności

„INNOVO” Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. 17 czerwca 2020 r. rozpoczyna rekrutację do projektu  „Mój szef – to ja”, w którym można otrzymać dotację na założenie własnej firmy oraz wsparcie pomostowe.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Okres realizacji projektu: 01.05.2020r – 31.01.2022 r

Adres biura projektu: 38-200 Jasło ul. 3 Maja 13

Grupa docelowa to 80 osób bezrobotnych, biernych zawodowo i pracujących, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w wieku 30 lat i więcej ( tj. od dnia 30 urodzin), w tym:

  • 60 osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach;
  • 18 osób ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych
  • 2 osoby – rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną ( do 2h przeliczeniowych ) lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą odejść z rolnictwa
  • zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego: w powiecie jasielskim, powiecie krośnieńskim lub miasto Krosno;

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości rozumianej jako wspieranie samozatrudnienia poprzez doprowadzenie do powstania min. 70 nowych mikroprzedsiębiorstw i zapewnienie ich trwałości dzięki wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia.

SZCZEGÓŁY i dokumenty rekrutacyjne znajdziecie TUTAJ!

Jeśli potrzebujesz wsparcia i pomocy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, zapraszam do kontaktu!

 

Odsłony: 490