Rusza nabór do projektu „Siła Przedsiębiorczości” na założenie własnej firmy

Od 8 czerwca 2020 r. rusza reksutacja do projektu: „Siła Przedsiębiorczości”, w ramach którego można otrzymać dotację na założenie własnej firmy i pomostówkę. 

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 60 Kobiet i 30 Mężczyzn bezrobotnych oraz biernych zawodowo w wielu 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z terenu woj. podkarpackiego, zmierzająca do podjęcia działalności i wzrostu liczby nowoutworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw oraz utworzenie 75 nowych miejsc pracy na terenie województwa podkarpackiego do 30 września 2021 roku. Grupa docelowa:

  • osoby bezrobotne, bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamierzających prowadzić działalność gospodarczą, będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety,
  • są bezrobotnymi mężczyznami w wieku 30-49 lat,
  • rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, którzy chcą odejść z rolnictwa, a ich gospodarstwa nie przekraczają 2 hektarów przeliczeniowych,
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie,
  • zamieszkujący na terenie woj. podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), nieposiadających zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Szczegóły znajdziecie na stronie realizatora projektu, tj.: ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos 

Jeśli potrzebujesz pomocy w uzupełnieniu dokumnetówe aplikacyjnych - zapraszam do kontaktu!

Odsłony: 270