II tura naboru w projeckie "Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno..."

STAWIL Sp. z o.o. rozpoczyna drugą turę naboru w ramach projektu "Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą".

W ramach rekrutacji do w/w projektu zostanie udostępniony punkt w w Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance, ul. Decowskiego 46 (wejście do LCA od strony Parku, I piętro), w którym będzie można złożyć Dokumenty rekrutacyjne. 

Terminy i godziny przyjmowania:

  • 18.06.2020 r. (czwartek) 
  • 19.06.2020 r. (piątek) - od 8.30 do 16.30
  • 20.06.2020 r. (sobota) - od 9.00 do 13.00
  • 25.06.2020 r. (czwartek) - od 8.30 do 16.30
  • 26.06.2020 r. (piątek) - od 8.30 do 15.30

W projekcie mogą wziąść udział osoby: 

  1. bezrobotne lub bierne zawodowo;
  2. w wieku 30 lat i więcej (tj. od dnia 30 urodzin);
  3. zamieszkujące województwo podkarpackie, gminę miasto Krosno lub gminę Jedlicze lub gminę Korczyna;
  4. które nie otrzymały środków na rozpoczęcie działalności z innych projektów realizowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020;
  5. należące do co najmniej jednej z następującej grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety.

Szczegóły znajdują się na stronie STAWIL

Jeśli masz problem z uzupełnieniem dokumentacji i potrzebujesz pomocy, zapraszam do kontaktu! Odsłony: 437