Rusza nabór do projektu na rozpoczęcie działalności - realizowany przez Stowarzyszenie Pro Carpahia

Rusza I tura rekrutacji w projekcie „Zatrudnij siebie!” (na rozp. działalności gosp.), który jest realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE można dostarczać  POCZTĄ TRADYCYJNĄ/KURIEREM lub OSOBIŚCIE/za pośrednictwem osób trzecich w siedzibie Stowarzyszenia w trakcie trwania rekrutacji od 30 czerwca 2020 r. do 13 lipca 2020 r.

Grupa docelowa: osoby bezrobotne, bierne zawodowo lub pracujące w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego, które nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym:
1. osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy to jest.:
• kobiety,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby po 50 roku życia,
• osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie co najwyżej średnie),
2. rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektary przeliczeniowe, zamierzający odejść z rolnictwa,
3. bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie,
4. osoby ubogie pracujące, zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia dla uczestników:

  • szkolenie z zakresu zakłądania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • bezzwrotna pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł
  • bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana na okres od 6 do 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 2250,00 zł/miesiąc

Szczegóły na stronie „Pro Carpathii”.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu dokumenatcji, zapraszam do kontaktu.

Odsłony: 501