Projekt „PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA” realizowany przez AMD Group ogłasza nabór

AMD Group Michał Drymajło ogłasza nabór do projektu "PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA", nabór do 10.08.2020 r.

Uczestnik projektu otrzyma bezzwrotne środki na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł oraz wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej wysokości 2 000,00 PLN netto/mc przyznawane na okres od 6 do 12 miesięcy. Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 27.07.2020 r. do dnia 10.08.2020 r. w godz. od 8:30 do 14:30 w Biurze projektu w Rzeszowie przy Al. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II), 35-001 Rzeszów. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 80 osób fizycznych (48 Kobiet/32 Mężczyzn), zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego w wieku 30 lat i więcej, w tym:

Osoby bezrobotne – 50 osób (27K/23M),w tym:

  • 37 osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach (max na poziomie do ISCED 3 włącznie -wykształcenie ponadgimnazjalne co oznacza szkołę średnią lub zawodową), kobiety,
  • max. 9 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie.
  • min. osoby z grupy rolnicy i członkowie ich rodzin - osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektary przeliczeniowe, zamierzający odejść z rolnictwa (zarejestrowanymi jako osoby bezrobotne w PUP),

Osoby bierne zawodowo – 30 osób (21K/9M), w tym wyłącznie osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.


Rolnicy i członkowie ich rodzin zamierzający odejść z rolnictwa muszą być zarejestrowanymi jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Szczegóły na stronie AMD Group!

 

Odsłony: 447