Rusza rekrutacja do projektu "Pakiet na start"

Na stronie MARR zostały udostępnione dokumenty rekrutacyjne do projektu „Pakiet na start”, który daje możliwość otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. 

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie wszystkie następujące kryteria:

  • osoba bezrobotna lub bierna zawodowo lub pracujący ubogi,
  • osoba powyżej 29 roku życia,
  • osoba zamieszkująca na terenie Podkarpacia
  • osoba zamierzając rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej jako indywidualna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG lub jako osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą w oparciu o wpis do KRS

Szczegółowy regulamin uczestnictwa w projekcie znajduje się TUTAJW ramach dofinansowania można otrzymać 23.050 PLN dotacji inwestycyjnej oraz 31.200 PLN (2600 netto / miesiąc) wsparcia pomostowego, które należy przeznaczyć na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 

Oferuję profesjonalne przygotowanie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami do w/w projektu a następnie przygotowania biznes planu. Zapraszam do kontaktu w celu omówienia warunków współpracy.

Odsłony: 441