Nabór wniosków na dotacje na wyposażenie strażaków ochotników Podkarpacia

Jeśli znacie kogoś kto działa w Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Podkarpacia, koniecznie podeślijcie mu link. Ruszył nabór wniosków na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie strażaków ochotników województwa podkarpackiego.

Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania wniosków w ramach III naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2018. 

Termin składania wniosków: w systemie www.witkac.pl od 2 lutego 2018 r., od godziny 18.00 do dnia 16 lutego 2018 r. do godziny 18.00.

Termin realizacji zadań: zadania będą realizowane w terminie od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.05.2018 r.

Na co można przeznaczyć: dotacje mogą zostać przyznane na nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych lub innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów.

Kto może złożyć wniosek: podmiotami uprawnionymi do przystępowania do naboru są jednostki sektora finansów publicznych: jednostki samorządu terytorialnego: gminy i miasta na prawach powiatu z obszaru województwa podkarpackiego.

SZCZEGÓŁY: Ministerstwo Sprawiedliwości

 

Odsłony: 800