Fundacja BGK rozpoczęła nabór wniosków w konkursie "Na dobry początek!"

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego rozpoczęła nabór wniosków w XI edycja konkursu grantowego "Na dobry początek!".

O granty mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne i ośrodki kultury. Budżet jaki przeznaczony na granty to kwota 500 tys. zł, która zostanie rozdysponowana pomiędzy 50 najciekawszymi pomysłami.

Celem projektów jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na:

  • przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat,
  • zakup pomocy dydaktycznych,
  • zakup sprzętu/wyposażenia związanego z realizacją projektu,
  • porady specjalistyczne, warsztaty dla rodziców lub opiekunem dzieci będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu.


Wnioski można składać do 23 września 2018 r. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami na stronie projektu, która znajduje się TUTAJ

Odsłony: 1092