Konkurs niepodległościowy ogłoszony przez MON: 11 listopada – Niepodległa

Mamy dla Was kolejny niepodległościowy konkurs ogłoszony przez MON: 11 listopada – Niepodległa.

Jak można przeczytać na stronie konkursu, jego celem jest realizacja zadań ukierunkowanych na uczczenie 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym m.in. na:

  • wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej oraz świadomości historycznej Polaków, poprzez realizację przedsięwzięć związanych z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości,
  • wzmocnieniu poczucia wspólnoty obywatelskiej Polakow,
  • przywróceniu etosu żołnierza Wojska Polskiego,
  • wzroście poczucia tożsamości narodowej i identyfikacji wojska z tradycjami narodowymi i orężnymi;,
  • zwiększeniu poczucia tożsamości narodowej w społeczeństwie, jego wiedzy o Siłach Zbrojnych oraz identyfikacji z wojskiem,
  • zwiększenie w społeczeństwie wiedzy o historii wojskowości, w tym bohaterskich czynach Żołnierzy Niezłomnych w walce o niepodległość Ojczyzny.

Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu:
- programów i działań o charakterze patriotyczno-edukacyjnym (np. wystawy, lekcje patriotyzmu, debaty, wycieczki, konkursy historyczne, gry);
- zajęć patriotyczno-sportowe (np. biegi niepodległościowe, spartakiady, mitingi),
- przedsięwzięcia patriotyczno-kulturalne (np. wieczornice, pikniki, festyny, inscenizacje historyczne, rekonstrukcje historyczne, produkcje filmowe, spektakle historyczne

Na realizację zadania zaplanowano kwotę aż 5 000 000,00 zł.

Oferty należy składać do dnia: 10.09.2018 r.

W przypadku otrzymania dotacji, projekt należy zrealizować w terminie: od 1.10.2018 r. do 31.12.2018 r.


Obowiązkowy wkład własny finansowy w wysokości min. 10% wnioskowanej kwoty dotacji. Uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie 2 (dwie) oferty.

Oferenci ubiegający się o realizację powyższego zadania muszą:

  • posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze edukacyjnym, patriotycznym, oraz potencjał osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia,
  • prowadzić działalność statutową w danym obszarze.

Szczegóły znajdziecie na stronie MON, czyli TUTAJOdsłony: 1178