Nabór wniosków przez PUP Jasło

Kategoria: Nabory różne Opublikowano: niedziela, 17 luty 2019 Justyna Zimny Drukuj E-mail

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle realizuje projekt pn. ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (IV)".

Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 512 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki:

  • nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo),
  • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
  • nie szkolą (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych).

Można zostać objętym następującymi formami wsparcia:

  • pośrednictwo pracy poprzedzone sporządzeniem IPD
  • poradnictwo zawodowe poprzedzone sporządzeniem IPD
  • staż (do 5 m-cy) - stypendium stażowe w kwocie 1 017,40 zł
  • prace interwencyjne (do 6 m-cy) 
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - do 20 tys. zł
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – do 20 tys. zł
  • bon na zasiedlenie – wysokość dofinansowania do 7 tys. zł.

Szczegół: PUP Jasło

Odsłony: 830