Rozwój firmy - dotacje z UE

Jednym ze sposobów na rozwój przedsiębiorstwa są fundusze strukturalne. W okresie programowania na lata 2014-2020 w Polsce uruchomiono 7 programów operacyjnych oraz 16 programów regionalnych (po 1 dla każdego województwa).

Działające przedsiębiorstwo teoretycznie z każdego Programu może starać się o dotację "na coś". Musi wiedzieć co chce oraz znaleźć odpowiedni Program!

Program Infrastruktura i Środowisko ma na celu dofinansowanie działań w zakresie m.in. sieci transportowej, infrastruktury ochrony środowiska, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony kultury, ochrony zdrowia.

Program Inteligentny Rozwój (odpowiednik PO Innowacyjna Gospodarka z lat 2007-2014) ma na celu dofinansowanie działań w zakresie wspierania badań naukowych, innowacyjnych technologii, podnoszenia konkurencyjności MŚP.

Program Wiedza i Edukacja = tzw. POWER (wcześniejszy odpowiednik to PO Kapitał Ludzki z lat 2007-2014) ma na celu dofinansowanie działań w zakresie edukacji, szkolnictwa wyższego, włączania społecznego,zatrudnienia.

Program Polska Cyfrowa ma na celu dofinansowanie działań w zakresie poszerzania dostępu do sieci szerokopasmowych, rozwój technologii IT, zwiększenie roli e-usług.

Program Polska Wschodnia ma na celu wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. Jest to to dodatkowy instrument wsparcia finansowego dla 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Program Pomoc Techniczna, którego celem dofinansowanie działań w zakresie m.in. obsługi wdrażania pozostałych programów.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Regionalne Programy Operacyjne to programy dla każdego z polskich województw. Ich celem jest dofinansowanie działań w zakresie wsparcia rozwoju regionu w obszarach: nowoczesnej gospodarki, koncepcji "cyfrowe śląskie", konkurencyjności MŚP, efektywności energetycznej, ochrony środowiska, transportu, regionalnego rynku pracy, regionalnych kadr GOW, włączenia społecznego, rewitalizacji i infrastruktury społecznej, zdrowotnej oraz edukacyjnej, rozwoju edukacji. To właśnie z RPO działające już przedsiębiorstwa głównie mogą dostać dofinansowanie na rozwój firm!

Poniżej zamieszczam odnośniki do poszczególnych RPO:

 1. Regionalny Program Województwa Mazowieckiego
 2. Regionalny Program Województwa Lubuskiego
 3. Regionalny Program Województwa Łódzkiego
 4. Regionalny Program Województwa Dolnośląskiego
 5. Regionalny Program Województwa Śląskiego
 6. Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego
 7. Regionalny Program Województwa Opolskiego
 8. Regionalny Program Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 9. Regionalny Program Województwa Zachodnio-pomorskiego
 10. Regionalny Program Województwa Pomorskiego
 11. Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 12. Regionalny Program Województwa Małopolskiego
 13. Regionalny Program Województwa Podlaskiego
 14. Regionalny Program Województwa Świętokrzyskiego
 15. Regionalny Program Województwa Podkarpackiego
 16. Regionalny Program Województwa Lubelskiego

WARTO PRZECZYTAĆ:

 1. Konstytucja Biznesu uchwalona - pakiet udogodnień
 2. Jednolity Plik Kontrolny dla firm od 01/01/2018 r.
Odsłony: 1729