Dotacje na rozwój firm z sektora MŚP już w 2018 r.

W dniu 28 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.

Harmonogram został opracowany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. W roku 2018 planowane jest ogłoszenie 14 konkursów w ramach osi finansowanych z EFRR i 24 z EFS. Łączna kwota jaka zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach planowanych w 2018 roku konkursów wyniesie ponad 1,097 mld PLN (w tym 603 mln z EFRR i ponad 494,87 mln z EFS).

W ramach naboru działające przedsiębiorstwa z sektora MŚP będą mogły starać się o dofinansowanie na rozwój. Konkurs zostanie ogłoszony w październiku 2018 r., a planowana kwota
przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – kwota dofinansowania publicznego w złotówkach wynosi 80 mln.Szczegółowych wytycznych spodziewać się można w okolicach maja 2018 r.

Jeśli potrzebujesz konsultacji w sprawie przygotowania niezbędnych dokumnetów do w/w konkursu skontaktuj się ze mną przez formularz, który znajdziesz TUTAJ!

Odsłony: 1078