Dotację na założenie własnej firmy w Krośnie i okolicach

Powiatowa Rady Rynku Pracy w Krośnie zaplanował podział środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku. Łącznie 65 osób może otrzymać dotację na założenie firmy (20 000 zł).

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)", który jest przeznaczony dla osób do 30 roku życia przewidziano:
• Staże (w tym zobowiązania w kwocie 534 tys. złotych z 2017 r.) – 45 osób po ok. 20 000 zł,
Dotacje na rozp. działalności gosp. – 24 osoby po 20 000 zł,
• Bon na zasiedlenie – 10 osób po 7 000 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) w ramach projektu "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)" (planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu luty 2018 r.), który jest przeznaczony dla osób powyżej 30 roku życia (w tym dla: kobiet, osób 50+, bezrobotnych, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych oraz rolników zarejestrowanych w Urzędzie) przewidziano:
• Doposażenia – 50 osób po 20 000 zł,
Dotacje na rozp. działalności gosp. – 25 osób po 20 000 zł,
• Staże – 14 osób po ok. 7785 zł.

W ramach planu wydatków w ramach Wspólnego Planu Działania (Joint Action Plan) - nowego narzędzia Komisji Europejskiej dla młodych osób bezrobotnych z Podkarpacia przewidziano:
• Staże – 100 osób po ok. 7371 zł
Dotacje na rozp. działalności gosp. – 16 osób po 20 000 zł
• Bon na zasiedlenie – 20 osób po 7 000 zł,
• Szkolenia – 40 osób po 3124 zł
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu III kwartał 2018 r.

Szczegóły: PUP KROSNO

A jeśli potrzebujesz pomocy przy napisaniu biznes planu? Napisz do mnie, pomogę!

 

Odsłony: 2048