Nabór grantów w LGD "Kraina Nafty" na rozwój firmy!

Jeśli znacie przedsiębiorców, którzy szukają konkursów w których mogliby otrzymać granty na rozój firmy to koniecznie dajcie im znać o naborze w LGD Kraina Nafty. 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin: Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na ROZWÓJ FIRMY!!

Termin składania wniosków: od 21 maja do 5 czerwca 2018 r.

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji w wysokości max. do 200 000,00 zł.

Intensywność wsparcia – do 70% kosztów kwalifikowanych operacji. Wnioski zawierające wyższą niż wyżej określona maksymalna kwota lub intensywność wsparcia będą odrzucane na etapie oceny formalnej. 

Szczegóły znajdziecie na stronie Krainy Nafty, czyli TUTAJ

 

 

Odsłony: 1053