Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej

Zastanawiacie się w stowarzyszeniu nad warsztatami biznesowymi lub warsztatami z przedsiębiorczości, a może chcecie chcecie pokazać że założenie własnej firmy nie jest wcale trudne?

Projekty edukacyjny od Narodowego Banku Polskiego (NBP) to właśnie strzał w dziesiątkę. NBP udziela dofinansowywania projektom, które mają charakter lokalny lub regionalny, są to konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie. Wasz projekt musi się wpisywać w jedno priorytetowych obszarów edukacji ekonomicznej NBP w 2018 r., co nie będzie wcale trudne. Mamy aż 8 obszarów, przy czym każdy z nich jest dodatkowo podzielony na tematy szczegółowe. 

 1. Inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP
 2. Gospodarka rynkowa
 3. Gospodarowanie budżetem domowym
 4. Rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych, zarządzanie przedsiębiorstwem
 5. Zapobieganie wykluczeniu finansowemu
 6. Pieniądz
 7. Instytucje i usługi finansowe
 8. Nowe horyzonty myśli ekonomicznej

Polecam zainteresować się obszarem 4 Rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych, zarządzanie przedsiębiorstwem, który ma następujące tematy szczegółowe: 

 • planowanie działalności gospodarczej,
 • pozyskiwanie funduszy na działalność gospodarczą,
 • korzystanie z dostępnych metod wsparcia (finansowego i niefinansowego),
 • psychologia w biznesie,
 • mechanizmy zachowań podmiotów gospodarczych,
 • spirala zadłużenia: zysk a ryzyko,
 • etyka w biznesie i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw,
 • innowacyjność i kompetencje cyfrowe

Ciekawy jest również obszar 3 Gospodarowanie budżetem domowym, który ma następujące tematy szczegółowe: 

 • konstruowanie i zarządzanie budżetem domowym, optymalizacja wydatków, racjonalne oszczędzanie i inwestowanie, znaczenie oszczędności dla gospodarki,
 • świadome korzystanie z kredytów i pożyczek, konsekwencje zadłużenia, unikanie pułapki kredytowej,
 • planowanie przyszłości finansowej,
 • stopy procentowe, polityka pieniężna i wpływ na kredyt konsumencki,
 • podatki

Oczywiście Was moga zainteresować zupełnie inne obszary, dlatego warto się z nimi zapoznać TUTAJ

O dofinansowanie mogę ubiegać się: osoby prawne (czyli np. stowarzyszenia) oraz inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji /zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe. O wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą.

Swój pomysł musicie skierować do jednej z poniższych grup docelowych

 • dzieci i młodzież,
 • nauczyciele i kadra naukowa,
 • osoby wykluczone ekonomicznie lub zagrożone wykluczeniem, w tym: osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 55+, bezrobotni, młodzież wchodząca na rynek pracy.

Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania na jeden projekt to 30 000 zł. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP, ale musicie je złożyć co najmniej na 90 dni przed planowanym rozpoczęciem swoich ekonomicznych działań! 

Na koniec poproszę Was, abyście trzymali kciuki gdyż będziemy starać się o dofinansowanie warsztatów biznesowych właśnie w tego programu, szczegóły wkrótce! 

Odsłony: 1205