Nabór w ramach "Pro defensione, pro historia"

Jeśli znacie pasjonatów historii to program "PRO DEFENSIONE, PRO HISTORIA" jest właśnie dla nich.

Ma on na celu wzmocnienie rozwoju społeczności lokalnych poprzez wsparcie oddolnych inicjatyw obywatelskich o charakterze proobronnym i historycznym. Organizatorem programu jest Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej "PSAT", stanowi część realizacji programu FIO na lata 2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa

Program ten to szeroka gama działań edukacyjnych, animacyjnych i promocyjnych, mających wesprzeć osoby aktywne w obszarach działalności pożytku publicznego, związanych z szeroko rozumianą obronnością i popularyzacją historii. Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej "PSAT" planuje zorganizowanie i przeprowadzenie paneli dyskusyjnych, szkoleń i warsztatów na terenie całego kraju, których celem będzie wsparcie i zmobilizowanie osób kreatywnych ze środowisk proobronnych oraz historycznych do podniesienia jakości oraz ilości realizowanych projektów.

Program przewiduje dofinansowanie wszelkiego rodzaju aktywności popularyzujących historię oraz działania proobronne i patriotyczne tj:

  • rekonstrukcje historyczne,
  • gry terenowe,
  • festyny,
  • pikniki,
  • zloty,
  • turnieje,
  • zawody strzeleckie - to tylko nieliczne przykłady przedsięwzięć, które mogą uzyskać wsparcie w ramach działania programu.

Adresatami Programu są osoby indywidualne oraz członkowie grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, którym bliskie są wartości patriotyczne, obronne i aktywnie upamiętniają wydarzenia historyczne. Oferta jest dla tych, co chcą realizować swoje inicjatywy w środowisku lokalnym ale nie zawsze mają do tego środki materialne czy umiejętności.

Szczegóły znajdziecie na stronie Organizatora, w tym celu zapraszam Was TUTAJ

Odsłony: 916