KONKURS „Zacznij działać! Przyłącz się!”

Stowarzyszenie PRO CARPATHIA zaprasza do konkursu pn. „Zacznij działać! Przyłącz się!” w ramach programu FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH na lata 2014-2020.

Zaproszenie jest skierowane do wszystkich organizacji pozarządowych z terytorium województwa podkarpackiego, posiadających osobowość prawną, które mają pomysły na działania w skali lokalnej, lecz brak im środków finansowych, wymagające wsparcia merytorycznego i organizacyjnego.

Termin składania zgłoszeń: 09/09/2018

Okres realizacji inicjatyw: do 10 grudnia 2018

Ilość inicjatyw przewidzianych do dofinansowania w projekcie: 15

Budżet na 1 inicjatywę: ok. 4000 PLN, w tym 3400 PLN to wartość dofinansowania, a 600 PLN stanowi wkład własny w postaci wkładu osobowego – wolontariatu (20 godz. x 30 PLN).

Szczegóły znajdziecie na stronie projektu, czyli TUTAJ

Odsłony: 1009