ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Szkolenie kierowane jest do osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w obszarze zarządzania projektami, w tym również finansowanymi ze środków unijnych.

Czytaj więcej: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ

Pracownik obsługi biurowej to osoba, która odpowiada za zarządzanie i koordynowanie codziennej pracy biura. Do głównych obowiązków osoby tej należy, m.in.:

Czytaj więcej: PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ

SEKRETARKA

Sekretarka to osoba która spełnia bardzo ważną rolę w kompleksowym systemie zarządzania firmą. Głównym zadaniem sekretarki jest odciążenie prezesa od zadań administracyjno-biurowych.

Czytaj więcej: SEKRETARKA

PRACOWNIK HR

Moduł VCC Pracownik HR obejmuje zajęcia wykładowe oraz ćwiczenia w zakresie umiejętnego zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie pracy działu HR.

Czytaj więcej: PRACOWNIK HR

PROGRAMY BIUROWE W ADMINISTRACJI

Obsługa programów biurowych jest kompetencją potrzebną nie tylko osobom pracującym w biurze, ale także osobom, które w celu poprawienia jakości oraz szybkości swego działania chcą wykorzystywać dobrodziejstwa płynące z ich wykorzystywania.

Czytaj więcej: PROGRAMY BIUROWE W ADMINISTRACJI

PROJEKTOWANIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

Kwalifikacja „Projektowanie grafiki komputerowej” skierowana jest do osób, które hobbistycznie zajmują się projektowaniem grafiki komputerowej i chciałyby potwierdzić swoje kompetencje, specjalistów ds. marketingu, public relations, mediów społecznościowych, informatyków, którzy zajmują się tworzeniem zawartości witryn internetowych mediów społecznościowych, a także osób zajmujących się tworzeniem blogów internetowych. 

Czytaj więcej: PROJEKTOWANIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

MULTIMEDIA W REKLAMIE

Tworzenie materiału do publikacji, komponowanie znaków identyfikacji wizualnej oraz materiałów reklamowych jest częstą praktyką wykorzystywaną w firmach dbających o wizerunek i reklamę. Dodatkowo modyfikacja i retusz zdjęć, uwypuklanie danych elementów składowych oraz stosowanie filtrów graficznych jest już obecnie niemal powszechną praktyką wdrożoną przez rzeszę poszczególnych osób.

Czytaj więcej: MULTIMEDIA W REKLAMIE

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W PRACY DYDAKTYCZNEJ

Szkolenie ma zachęcać nauczycieli do częstszego wykorzystania innowacyjnych metod pracy z uczniem, w szczególności angażujących narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej. Prawidłowo zaprojektowana lekcja w oparciu o szerokie zastosowanie komputera i Internetu w procesie dydaktycznym umożliwia nie tylko osiągnięcie założonych celów edukacyjnych ale także rozwija kompetencje informacyjne uczniów niezbędne do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Czytaj więcej: TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W PRACY DYDAKTYCZNEJ